Đài sen khô trang trí phòng khách - FM20 - Cornery Decor

Đài sen khô trang trí phòng khách – FM20

30,000

Đường kính đài: 5-6cm

Chiều dài: 70-80cm