Cây sậy nguyên phụ liệu phụ kiện trang trí - FM28 - Cornery Decor

Cây sậy nguyên phụ liệu phụ kiện trang trí – FM28

150,000

30 Cây sậy
Dài: 100cm

Đường kính 5mm.